Produkter mot värk - Har Du Koll?

Smärta är en varningssignal som talar om att något är fel i kroppen. Den är en personlig upplevelse så det går inte att jämföra smärtan hos olika individer och det finns inte heller någon metod för att mäta en smärtas styrka.

Det är viktigt att ta reda på varför du har ont och hur du kan lindra smärtan.

Man kan dela upp smärta i akut respektive långvarig smärta. Om du har haft ont i mer än sex månader räknas smärtan som långvarig. Detta även om den inte varit konstant utan kommit och gått under perioden. Var femte vuxen svensk lider av långvarig smärta. I var tredje hem finns åtminstone en person med värk som kräver behandling. Värken sitter oftast i rygg eller nacke och den vanligaste orsaken till värken uppges vara förslitna leder (artros).

Här kan du läsa mer om värk

Smärtlindring från Omron