Så behandlar du din feber - Har Du Koll?

Så behandlar du din feber

Feber innebär att kroppstemperaturen är högre än den brukar vara. Du kan få feber i samband med en virusinfektion, till exempel en förkylning. Febern kan också bero på en infektion som orsakas av bakterier.

Febern kommer oftast tillsammans med ett eller flera andra symtom beroende på vad som orsakar den. Den normala kroppstemperaturen hos vuxna varierar från person till person, men brukar ligga mellan 36 och 37,8 grader.

Temperaturer på 38 grader och högre räknas som feber. I de flesta fall går febern över av sig själv utan att du behöver söka vård eller få någon behandling. Vila innan tempen tas. Om du vill mäta din temperatur bör du göra det när du har vilat minst 30 minuter, till exempel på morgonen innan du går upp.

Du kan mäta i ändtarmen, munnen, armhålan, pannan eller örat. Till exempelvis barn kan en pann- eller öron termometer underlätta då avläsningstiden är kort. Termometern ska avläsas efter olika lång tid beroende på var du mäter. Följ instruktionerna till den febertermometer som du använder. Mät gärna trycket ett par gånger på morgonen när du är frisk så vet du vad din grundtemperatur är. På så sätt blir ditt feberresultat lättare att tolka. Vila och dryck för återhämtning.

Källa: 1177