Undvik stroke via blodtrycksmätning - Har Du Koll?

Hälften av alla strokefall i Sverige kan undvikas om fler tar ansvar för att mäta sitt eget blodtryck

Hälften av alla strokefall i Sverige kan undvikas om fler tar ansvar för att mäta sitt eget blodtryck Stroke är den onödiga folksjukdomen. Hälften av alla strokefall kan undvikas, vilket skulle spara både tusentals människoliv och sju miljarder kronor för samhället varje år.

– Fler människor måste börja mäta sitt blodtryck i hemmet, säger Fredrik Nyström, professor i internmedicin vid Linköpings universitetssjukhus. En blodtrycksmätare borde vara lika självklar som en brandvarnare. Stroke är den tredje vanligaste dödsorsaken i Sverige, och 12 procent av alla dödsfall i landet beror på stroke. För de som överlever en stroke innebär det i många fall en personlig katastrof med svåra följder som halvsidesförlamning eller afasi.

Högt blodtryck innebär en kraftigt ökad strokerisk. Men med en enkel blodtrycksmätare i hemmet skulle mycket mänskligt lidande kunna undvikas.

–Hälften av alla strokefall kan undvikas. Det vore en enorm besparing av människoliv och lidande. Dessutom skulle vården kunna spara minst sju miljarder kronor årligen bara i akutvårdskostnader, säger Fredrik Nyström, forskare och överläkare vid Linköpings universitetssjukhus.

–Stroke är en onödig folksjukdom. Med enkla medel kan man dramatiskt minska antalet drabbade. När man väl upptäcker ett högt blodtryck finns ju effektiv behandling som fungerar. Att mäta blodtrycket hemma är en smart och för samhället kostnadseffektiv åtgärd. Och det finns en stor poäng med att mätningen av blodtrycket sker i hemmet.

–Fördelen är inte bara att man sparar ett stort antal besök på en mottagning. Mätningarna blir också mer tillförlitliga. Den tryckhöjande stress som många upplever på mottagningen uteblir vid mätning hemma, säger Fredrik Nyström. Att det förhåller sig så är nyligen belagt i en stor studie som finns redovisad i den statliga SBU-rapporten Hemblodtrycksmätning (SBU Alert-rapport nr 2010-04). I Sverige beräknas omkring 1,8 miljoner människor ha högt blodtryck, vilket motsvarar 27 procent av befolkningen. –Men i hälften av alla fall är det höga blodtrycket oupptäckt. Det innebär alltså att lika många människor inte är medvetna om att de löper stor risk att drabbas av stroke, säger Fredrik Nyström.