Hemblodtrycksmätning - Har Du Koll?

Hemblodtrycksmätning

SBU- statens beredning för medicinsk utvärdering kom 2010 med en rapport om blodtrycksmätning i hemmet. (SBU Alert-rapport nr 2010-04). Rapporten bygger på studier av omkring 2 700 patienter där man jämfört mätning av blodtryck i hemmet respektive på mottagning.

SBU rekommenderar i rapporten att folk ska mäta blodtrycket hemma, och man understryker i rapporten att:

– mätning av blodtrycket i hemmet är lika säkert som mätning på mottagning

– det ger minst samma träffsäkerhet som blodtryck uppmätt på mottagning för att förutsäga risk för död och hjärt- och kärlsjukdom

– mätning av blodtrycket i hemmet kan vara kostnadsbesparande för vården då antalet mottagningsbesök blir färre än vid konventionell kontroll av blodtrycksbehandling

– en fördel med mätning av blodtrycket i hemmet är att man får mer tillförlitligas blodtrycksvärden då det är möjligt att utföra fler mätningar vid fler tider på dygnet, och att den blodtrycksförhöjande stress som många upplever på mottagningen inte påverkar hemblodtryck

Användning av hemblodtrycksmätning bör föregås av en individuell bedömning av motivation och lämplighet.

Visste du att…

– i Sverige beräknas omkring 1,8 miljoner människor ha högt blodtryck, vilket motsvarar 27 procent av befolkningen.

– högt blodtryck (hypertoni) behandlas med läkemedel och förändringar av levnadsvanor för att minska förekomsten av hjärt- och kärlsjukdom, främst stroke, men även hjärtsvikt och hjärtinfarkt

– en hemblodtrycksmätare på apoteket kostar mellan 700 – 1500 kronor inklusive moms

– hemblodtrycksmätaren bygger på så kallad oscillometrisk bestämning av blodtrycket. Det innebär att variationer i trycket, oscillationer, registreras av mätenheten via en luftslang till vilken blodtrycksmanschetten är kopplad.

– Blodtrycksmätarapparaturen för mätning i hemmet består av manschett, luftslang och mätdosa.

 

(Källa: SBU Alert-rapport nr 2010-04)