SundMed AB
Box 1230
131 28 NACKA
Besöksadress:
Vikdalsvägen 50
Tel: +46 8 556 181 30
Fax: +46 8 556 181 31
info@sundmed.com

Blodtryck

25 % av Sveriges befolkning har för högt blodtryck.

Många har högt blodtryck utan att veta om det.

Info
Mäta
Påverka

Vad är blodtryck?

Blodet transporterar näring och syre till alla celler så att kroppen skall fungera. Blod- trycket är all den kraft som ditt hjärta använder för att transportera blodet runt i kroppen. Förr i tiden mättes blodtryck genom en kvicksilverpelare (liknande en termometer) uppdelad i millimeter. Idag används inte kvicksilverpelaren längre men benämningen, mmHg, är fortfarande den enhet som blodtrycket mäts i.

Hjärtat har två faser.

Arbetsfasen kallas för övertrycket eller det systoliska trycket och är när hjärtat drar sig samman och skickar ut blodet i kroppen. Vilofasen, som kallas för undertrycket eller diastoliska trycket, är när hjärtat tar tillbaka blodet för att rengöra det innan det skickas ut i kroppen igen. Ett optimalt blodtryck är 120 i systoliskt och 80 i diastoliskt, vilket skrivs 120/80 mmHg.

Det är viktigt att hålla koll på både över- och undertryck.

Övertrycket ska inte vara för högt (max 140 mmHg), undertrycket ska inte vara för högt (max 90 mmHg) och skillnaden mellan de båda värdena ska heller inte vara för stor. Ett tryck på 170/70 mmHg är värre att ha än 170/100 mmHg. Anledningen är att skillnaden i över- och undertryck skapar en motståndsvåg som gör att vänster hjärtkammare blir förstorad – ett förstorat hjärta är aldrig bra.

Blodtrycket varierar ganska mycket under dygnet.

Blodtrycket är högre när du är fysiskt aktiv eller när du blir upprörd och det är lägre när du slappnar av och vilar. Med åldern stiger blodtrycket. I Sverige har 25% av befolkningen för högt blocktryck och 50% av Sveriges befolkning som är över 60 år har för högt blodtryck. Har man väl fått högt blodtryck är tillståndet oftast livslångt.

Om du har ett blodtryck överstigande 140/90 vid vila under en längre tid anses du ha högt blodtryck. Då bör du också kontakta en läkare för att få hjälp.

Tänk på att:

  • blodtrycksmätning är ett enkelt sätt att få information om hur hjärtat och blodkärlen mår.
  • du varken kan se eller känna om du har ett högt blodtryck. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera sitt blodtryck och ett enkelt sätt är att ha en blodtrycksmätare hemma.
  • om du upptäcker högt blodtryck i tid kan du själv behandla det utan medicinering, med hjälp av kost och motion.

Två mätsätt - samma resultat?

Det finns två sätt att mäta blodtrycket, manuellt och digitalt.

Den manuella metoden innebär att man mäter med manschett, stetoskop och en tryckmätare som ser ut som en klocka, vilken kallas aneroid. Manschetten pumpas upp med en bollpump och tryckmätaren visar trycket i mmHg. När trycket är såpass högt i man- schetten att blodet slutat strömma genom armen slutar man att pumpa upp. Därefter läggs stetoskopet mot puls- ådern i armvecket samtidigt som luften släpps ur manschetten. När blodet börjar pumpa ut i armen igen så hörs det ett ”bom” och då mäts övertrycket. ”Bommet” ökar i frekvens ju mer luften släpps ut för att sedan avta. När det sista ”bommet” kommer mäts undertrycket.

Den digitala metoden bygger på trycksensorer som ”känner” blodtrycket. Detta kan illustreras med en fors som strömmar nedför och låter och vibrerar mycket. Om vi dammar upp den forsen blir det tyst och stilla. När vattnet åter släpps ut från dammen börjar det åter låta och vibrera, eller som det också kallas oscillera. Att mäta blodrycket med digital blodtrycks- mätare kallas just oscillometrisk mätmetod, dvs man mäter blodtrycket genom vibrationer eller oscillationer.

Blodtrycket ändras hela tiden, på morgonen har du kanske 130/80, sedan på dagen har du 145/90 för att på kvällen ha 135/85. Detta är inget konstigt utan bara en naturlig reaktion på att du påverkas av vad du gör under dagen. Blodtrycket styrs främst av psykologiska händelser, ex. stress, nervositet, oro etc. Ditt blodtryck i ett visst ögonblick har heller ingen betydelse, det viktiga är vad du har under en lång period. I jämförelse med en bil så gör det ingenting om du någon gång varvar upp motorn till 7000 varv/min. Men om du konstant kör med 7000 varv/min så kommer motorn att ta skada. Ditt hjärta är motorn i kroppen och om du konstant kör för hårt med den motorn, dvs har ett ständigt högt blodtryck, kommer hjärtat att ta stryk.

Vid kontinuerlig blodtrycksmätning är det lättare att upptäcka högt blodtryck i ett tidigt skede, och därmed ökar möjligheten att påverka blodtrycket med enkla medel innan det är så högt att medicin måste sättas in. Även du som redan har högt blodtryck, och medicineras för det, bör regelbundet mäta blodtrycket. Detta för att hålla koll på att den medicin och dosering du tar har bibehållen effekt.

En av fördelarna med att mäta blodtrycket hemma är att du alltid mäter under samma förutsättningar i hemmets lugna miljö. Det är då lättare att se en trend i hur blodtrycket rör sig, dvs om det är stabilt eller om det rör sig konstant uppåt. Sådana iakttagelser gör det lättare för läkaren att ställa en bra diagnos.

Orsaker

Oftast går det inte att hitta en enskild orsak till högt blodtryck. Flera faktorer kan påverka, till exempel; ärftliga anlag, övervikt, stress, matvanor och hög alkoholkonsumtion. Risken för högt blodtryck ökar också med åldern. Bara hos cirka 5 procent av personer med högt blodtryck beror tillståndet på en enskild orsak som t ex njursjukdom, p-piller, biverkningar av läkemedel, graviditets- komplikationer eller olika hormon- rubbningar.

Om du bara har en lätt blodtrycksförhöjning, eller vill minska risken för att få högt blodtryck, räcker det ofta med livsstilsförändringar. Att gå ner i vikt, motionera regelbundet, sluta röka, dricka mindre alkohol eller att använda mindre salt i maten kan hjälpa.

Många lever med högt blodtryck utan att veta om det då tillståndet inte ger några tidiga symtom eller varningstecken. Därför är det bra att då och då kontrollera blodtrycket. Det kan du göra genom att investera in en godkänd blodtrycksmätare för hemmabruk. Du kan också ta ditt tryck på vissa apotek eller på vårdcentralen.

Motion förebygger sjukdomar. Läs mer om vad du kan göra själv genom träning och goda vanor.